เบลนดี้ อาร์ต

พื้นที่การเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่

พื้นที่การเรียนรู้รูปแบบใหม่ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ผ่านการเรียน ในรูปแบบของศิลปะเชิงสร้างสรรค์ (Creative art) ที่เราได้ออกแบบไว้เป็นอย่างดี ในชิ้นงานศิลปะ และเมนูอาหาร แต่ละอย่างของเรา

ด้วยประสบการร์กว่า 8 ปี จาก บ้านครูโอม ได้พิสูจน์แล้วว่ากิจกรรมที่เราออกแบบ ช่วยพัฒนา ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ: Intelligence Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ: Emotional Quotient) ได้อย่างเป็นระบบ

โดยไม่ทำให้เด็กรู้สึกกดดัน และเกิดความเครียด สามารถเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ

แนวทางการเรียนรู้ของเรา

ที่ เบลนดี้ อาร์ต เราส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านการเล่นในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบไว้อย่างเป็นระบบ โดยนำหลักการจากประเทศฟินแลนด์ ประยุกต์ให้เหมาะกับบริบทของประเทศไทย และวัฒนธรรมไทย

Learn by art

เรียนรู้ศิลปะในรูปแบบศิลปะสร้างสรรค์ (Creative art) เทคนิค และพื้นฐานทางศิลปะ หลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่น ระบายสี การปั้น ภาพพิมพ์ งานประดิษฐ์

Learn by cooking

เรียนรู้ผ่านการทำอาหารอย่างสนุกสนาน เด็กๆ จะได้ฝึกทักษะ การชั่ง การตวง การวัด และอัตราส่วน นอกจากนี้ยังได้นำทักษะด้านศิลปะ มาจัดลงในเมนูที่ทำ

เรียนแล้วได้อะไร?

พื้นฐานด้านศิลปะ
พื้นฐานด้าน การทำอาหาร
ความคิด สร้างสรรค์
เสริมสร้าง IQ และ EQ
ภูมิใจในตัวเอง

อัตราค่าเรียน

คอร์สศิลปะ

  • 4 ครั้ง ครั้งละ 1.5 ชั่วโมง (รวม 6 ชั่วโมง)
  • แรกเข้า 300 บาท
  • รายครั้ง 750 บาท/ครั้ง
2,800 บาท

คอร์สทำอาหาร

  • 4 ครั้ง ครั้งละ 1.5 ชั่วโมง (รวม 6 ชั่วโมง)
  • แรกเข้า 300 บาท
  • รายครั้ง 900 บาท/ครั้ง
3,500 บาท

ติดต่อเรา

เลขที่ 58 ห้องที่ 5 ถนนราษฎรยินดี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000